linkedin Facebook Instagram Aparat Telegram RSS

PSM-Co-LOGO شرکت‌ دانش‌بنیان پترو سازه میهن
عضو پارک علم و فناوری

استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که می‌توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه‌ها و محیط‌های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت‌های سازمانی دارد که می‌تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه‌های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه می‌دهد.

به عبارتی سازمان‌ها جهت کنترل جنبه‌های زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می‌باشند تا تمام فعالیت‌های خود را تحت کنترل داشته باشند. جهت پیاده‌سازی سیستم ISO 14001، الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد. حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت‌های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود باید این سیستم مدیریتی  ISO 14001  را در سازمان پیاده‌سازی کند.

لذا شرکت پترو سازه میهن با پیاده‌سازی و اجرای سیستم مدیریتی ISO 14001، در کنار فعالیت‌های صنعتی خود، نیم نگاهی نیز به حفظ و نگهداری محیط زیست میهن عزیزمان داشته است. 

SGS-ISO-14001-2004

شرکت پترو سازه میهن

شرکت‌ دانش‌بنیان و عضو پارک علم و فناوری

طراح و سازنده شیر کنترلی مدل توپی و کروی

کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی شیر کنترلی

ارائه‌دهنده خدمات سنگ‌زنی توپی شیرهای صنعتی

عملیات پوشش‌دهی سطح به روش پاشش حرارتی با فرآیند HVOF

خدمات مشاوره‌ای در زمینه ساخت، تولید و تعمیر


تمام حقوق این سایت برای  شرکت پترو سازه میهن  محفوظ است. Copyright © 2013